File a Police Report (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Hệ thống Báo cáo Cảnh sát Qua mạng của Công dân Milpitas. Nếu như đây là một cuộc gọi Khẩn cấp xin hãy gọi tới số 911. Sử dụng hệ thống báo cáo cảnh sát qua mạng này bạn có thể nộp một báo cáo ngay lập tức và có thể in một bản báo cáo miễn phí. Xin hãy trả lời chắc chắn những câu hỏi sau để biết được việc nộp báo cáo cảnh sát qua mạng có phù hợp cho bạn hay không:

 • Đây không phải là một Sự vụ Khẩn cấp?
 • Sự vụ xảy ra trong khu vực của Thành phố Milpitas?
 • Không có nghi phạm nào được Biết?
 • Sự vụ không xảy ra trên đường Xa lộ Tiểu bang?

Nếu như bạn trả lời đúng cho tất cả các câu hỏi trên, bạn đã sẵn sàng tạo một báo cáo qua mạng. Xin hãy tắt chương trình tự động ngăn chặn pop-up trước khi bạn bắt đầu lập báo cáo. Nếu như bạn trả lời không cho bất kỳ câu hỏi nào xin hãy xem qua phần.

Khi hoàn thành báo cáo này bạn sẽ:

 • Nhìn thấy dòng chữ: "Báo cáo cảnh sát của bạn đã được nộp" cho bạn thấy rằng báo cáo cảnh sát của bạn đã hoàn tất.
 • Nhận được một số quản lý báo cáo của cảnh sát.
 • Có thể in một bản báo cáo của cảnh sát để lưu trữ trong hồ sơ riêng.

Xin Lưu ý:

 • Tất cả các sự vụ báo cáo thông qua Hệ thống Báo cáo Cảnh sát Qua mạng của Công dân sẽ được cứu xét.
 • Khi cứu xét, nếu có điều gì cần được điều tra thêm về sự vụ của bạn thì chúng tôi có thể liên lạc với bạn.
 • Nộp một báo cáo cảnh sát gian dối là một tội.

Sử dụng Hệ thống Báo cáo Cảnh sát Qua mạng của Milpitas bạn có thể báo cáo những sự vụ sau đây (xin chọn một):

 • Gian lận thẻ tín dụng
 • Tài sản bị mất
 • Giả mạo phương tiện
 • Cuộc gọi điện thoại quấy rối
 • Trailộm cắp
 • Gây tai nạn rồi bỏ chạy
 • Phá hoại
 • Hành vi trộm cắp danh tính
 • Trailộm xe

Cảnh sát Trực tuyến thông báo những Câu hỏi hay gặp

Câu hỏi: Cái gì Tôi làm phải chăng biến cố trực tuyến thông báo không phải ngay (cho) Tôi hay không?.

Câu trả lời: nếu biến cố (của) các bạn là một sự khẩn cấp, gọi là 911. Nếu không khẩn cấp gọi là 408-586-2400

Câu hỏi: Cái gì nếu (cái) này xảy ra trong thành phố khác Tôi có thể sắp xếp một báo cáo sử dụng công dân cảnh sát trực tuyến này thông báo hệ thống?.

Câu trả lời: Không có, Nếu một tội ác xảy ra bên ngoài (của) Thành phố Coplogic xin gọi ban cảnh sát cho Thành phố đó

Câu hỏi: Cái gì nếu (cái) này tình cờ gặp một trạng thái Freeway?.

Câu trả lời: Nếu (cái) này xảy ra trên một trạng thái Freeway xin gọi cho Văn phòng nearest Tuần tra Đại lộ bạn.

Câu hỏi: Cái gì là một kẻ khả nghi được biết?.

Câu trả lời: Một kẻ khả nghi được biết Khi bạn hay một người khác biết rằng người hay để ở đâu tìm thấy người mà giao phó tội ác hay biển đăng ký đánh số của xe kẻ khả nghi () Thì